Arşiv

Resmin Hikayesi : 1970'lerde Almanyada çekilen resimde soldan sağa Vahit AKBABA ve Aliyar AKBABA görülmekte. (Resmi 19 Ağustos 2010 Perşembe günü Zafer AKBABA gönderdi....Editör Muhammed V. BULUT)

Resmin Hikayesi : 1970'lerde çekilen resimde soldan sağa merhum Cebrail ÖZKAYA ve Vahit AKBABA görülmekte. (Resmi 19 Ağustos 2010 Perşembe günü Zafer AKBABA gönderdi....Editör Muhammed V. BULUT)

Resmin Hikayesi : 1970'lerde çekilen resimde Vahit AKBABA eşi Bağdat AKBABA köyde görülmekte. (Resmi 19 Ağustos 2010 Perşembe günü Zafer AKBABA gönderdi....Editör Muhammed V. BULUT)

Resmin Hikayesi : 1970'lerin sonlarında Almanyada çekilen resimlerde Vahit AKBABA, abileri Aliyar ve Beyler AKBABA görülmekte. (Resmi 19 Ağustos 2010 Perşembe günü Zafer AKBABA gönderdi....Editör Muhammed V. BULUT)

Resmin Hikayesi : 1970'lerde çekilen resimde Vahit AKBABA babası Kıyas AKBABA ve annesi Lalezar (Gelin) AKBABA görülmekte. (Resmi 19 Ağustos 2010 Perşembe günü Zafer AKBABA gönderdi....Editör Muhammed V. BULUT)

Resmin Hikayesi : 1970'lerde çekilen resimde merhum Zeynep AKBABA ve merhum Kıyas AKBABA görülmekte. (Resmi 19 Ağustos 2010 Perşembe günü Zafer AKBABA gönderdi....Editör Muhammed V. BULUT)

 Resmin Hikayesi : Resimde köylülerimizden Vahit ve eşi Bağdat AKBABA ile çocukları Neşe ve Ayşe görülmekte olup resim 1980'lerde çekilmiştir. (Resmi 19 Ağustos 2010 Perşembe günü Zafer AKBABA gönderdi....editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi : 1980'lerde çekilen resimde köylülerimizden merhum Kıyas AKBABA ve torunu Neşe görülmekte..(Resmi 19 Ağustos 2010 Perşembe günü Zafer AKBABA gönderdi....editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi : 1968 yılında çekilen resimde köyümüzün derneğinin kurucularından Celal IŞIK görülmektedir. Hacı Evin'den olan Celal IŞIK 1946 yılında Kuyucuk köyünde dünyaya geldi.

Resmin Hikayesi : Resimde görülen Hacı Evin'den Pir Ahmet IŞIK'tır. Pir Ahmet 1330 Rumi 1915 Miladi tarihte Bugün Ermenistan sınırı içinde kalan Goncalı adlı köyde dünyaya geldi. 1921 yılında büyük göçte ailesiyle birlikte Kuyucuk köyüne yerleşti. Evlilik çağına geldiğinde Salatın IŞIK'la hayatını birleştirdi. Resim Muhtemelen 60'larda çekilmiş olmalı. (Resmi bana oğlu Celal IŞIK 17 Nisan 2010 Cumartesi günü köyümüzün dernek merkezinde verdi.

Resmin Hikayesi : Resimde görülen Hacı Evin'den Pir Ahmet IŞIK'ın eşi Salatın IŞIK'tır. Salatın IŞIK 1326 Rumi 1911 Miladi tarihte dünyaya geldi. Resim 1970'lerde çekildi. (Resmi bana oğlu Celal IŞIK 17 Nisan 2010 Cumartesi günü köyümüzün dernek merkezinde verdi.

Resmin Hikayesi : 1990'ların sonlarında çekilmiş resimde Vekil KAYA (Ayaktaki) ve Tuncay KOÇER (Oturan) görülmekte....(Resmin 02 Mart 2010 tarihinde Çetin BULUT verdi............editör Muhammed Vedat BULUT)

Resmin Hikayesi : Resimdekiler Mikail ÖZKAYA, merhum eşi Sinehanım ÖZKAYA ve kızları Sevim BULUT (Özkaya) görülmekte. Merhum Sinehanım ÖZKAYA 23 Şubat 2002 yılında vefat ettiğine göre resim o senelerde çekilmiş olmalı. ....(Resmi 02 Mart 2010 Salı günü aynı ailenin damadı Ercan YAĞAR'ın vefatı nedeniyle Türkiyeye gelen Sevim BULUT'un eşi Çetin BULUT verdi.....editör Muhammed Vedat BULUT)

Resmin Hikayesi : 1990'larda çekilen resimde merhum Ercan YAĞAR'ın düğün gününde çekilmiş olup, soldan sağa Ercan YAĞAR, eşi Seringül YAĞAR (Özkaya) ve ablası Sevim BULUT (Özkaya) görülmekte. ....(Resmi 02 Mart 2010 Salı günü aynı ailenin damadı Ercan YAĞAR'ın vefatı nedeniyle Türkiyeye gelen Sevim BULUT'un eşi Çetin BULUT verdi.....editör Muhammed Vedat BULUT)

Resmin Hikayesi : 1980'lerde çekilen resimde Orhan AKYOL (takim elbiseli) ve dönemin ünlü futbolcularından bir kaç isim görülmekte. Resim Orhan AKYOL'un Topkapı Sarayı içinde yer alan Konyalı adlı lokantada çalıştığı döneme ait. (Resmi 14 Ocak 2010 tarihinde Orhan AKYOL yolladı.....editör Muhammed V. BULUT)

 

Resmin Hikayesi: Resimde köyümüzde Aydın soy ismini taşıyan ailelerin ortak atası olan İsrafil AYDIN görülmekte. İsrafil AYDIN bugün Ermenistan sınırı içinde kalan Mumxan köyünde dünyaya geldi. 1921 büyük göçünde önce Ayakgedikler köyüne yerleşti daha sonra yol arkadaşlarıyla birlikte Kuyucuk köyüne yerleşti. (Resmi 20 Haziran 2009 tarihinde İsrafil AYDIN'ın torunu Hüseyin AYDIN'da buldum ve digital fotoyla çerçevesini sökmeden çektim....Muhammed V. BULUT)

 

Resmin Hikayesi: 1970'lerin sonunda çekilen resimde Şerif AKYOL'un eşi Gülü AKYOL ve kucağında kızı Terlan'dan olma torunu Süreyya AKBULAK (KARABAĞ) görülmekte. Gülü AKYOL büyük göçten önce Bugün Ermenistan sınırı içinde kalan Gümrü'ye bağlı İçtepe köyünde dünyaya geldi. Büyükgöçte ailesiyle birlikte Ortagedikler köyüne göç etti. Evlilik çağına geldiğinde ise Kuyucuk köyünden Şerif AKYOL ile evlendi ve 6 kız 3'ü erkek olmaz üzere dokuz çocuğu oldu. Şerif AKYOL yine Gümrü'ye bağlı Sınık adlı köydendir. Büyük Göçte önce Ortagedikler gelmiş ancak çok kalmayıp sonra Kuyucuk köyüne yerleşmiştir. (Resmi bana Gülü AKYOL'un kızı Terlan AKBULAK eşi Aşık Veli CANANi (Akbulak) ziyaretimde 16 Ağustos 2009 Pazar günü verdi....Editör M. Vedat BULUT)

 Resmin Hikayesi : Soldan Sağa Şerif ve Gülü AKYOL çiftinin kızları Leyli (TAŞKAPU), Kıymet AKYOL, Terlan AKYOL (Akbulak ve Ümmü Gülsüm AKYOL (Karabağ) görülmekte. fotomontajla birleştirilen resmi 16 Ağustos 2009 Pazar günü Terlan AKBULAK (Akyol) eşi aşık Veli Canani (AKBULAK)'I ziyaretimde verdi.

Resmin Hikayesi: Resimdeki köyün büyük göçten sonra şekillenişinde önemli roller oynamış olan Adıgüzel AKBABA'ya aittir. Adıgüzel 1860'larda Sivasta dünyaya geldi. Babası Yüzbaşı lakaplı İsa'dır. Babası muhtemelen Ruslara karşı beyhude bir direniş sonrası Sivas Acıyurt'a yerleşen Mehrali beyle birlikteydi. Yada Mehrali bey ve akrabaları gibi, oda Türkmençay anlaşması sonrası Sivasa yerleşmiş ancak daha sonra tekrar ata topraklarına gitmeye karar verir. Ağrıda bir süre kalırlar daha sonra Gümrü'ye bağlı Mumhanlı köyüne yerleşirler. Adıgüzel burada evlilik çağına geldiğinde Mansırrılardan Dursun AKBABA'nın kız kardeşi Emine ile ilk evliliğini yapar. 1921 de ise büyük göçte ailesiyle birlikte Kuyucuk köyüne yerleşir. Varidatı hayli fazla olan Adıgüzel döneminde köyün zenginleri arasında sayılırdı. İlk eşinden Abdullah, Kıyas ve Kızhanım adlı çocukları olur ve eşini kaybettikten sonra kocasını kaybetmiş olan ve Kümbetli köyünde dul kalan ancak ailesi Çopuroğullarından olan Sayalı TAŞTAN ile evlenir. Sayalı Çopur Mehmet'in kızkardeşidir. Sayalı'dan ise Fatma ve Cevahir adlı kızları dünyaya gelir. Fatma evlilik çağına geldiğinde Zekerelerden ve köyümüzde bir dönem muhtarlıkta yapan Musa YILDIZ'la evlenmiştir. Adıgüzel 1941 yılında hayatını kaybetmiştir. Yukarıdaki resim 1930'ların sonlarına doğru çekilmiştir.............(Resmi 30 Mayıs 2009 Cumartesi akşamı asistanımla kendisini ziyaret ettiğimiz Nazım AKBABA'dan aldık.  editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi: Aslında üç ayrı resmin biraraya getirilmiş hali olup soldan sağa Kazım AKBABA, babası Abdullah AKBABA ve abisi Nazım AKBABA görülüyor. Kazım AKBABA'nın resmi 1960'larda çekilmiştir ve kendisi 1933 yılında Kuyucukta doğmuştur. Abdullah AKBABA ise 1917 yılında bugün Ermenistan sınırı içinde kalan Mumhanlı adlı köyde dünyaya geldi. 1921 yılındaki büyük göçte ailesiyle birlikte Türkiyeye göç etti ve Kuyucuk köyüne yerleşti. Evlilik çağına geldiğinde yine Kuyucuk köyünden Mansırrılar denilen soy adı Aydın olan Hasan kızı Hanife ile evlendi. Nazım, Kazım ve Telli adlı çocukları oldu, sonra Ergine köyünden Lala adlı bir hanımla daha evlendi bu evliliğinden ise Hanım adlı kızı dünyaya geldi. Abdullah'ın yukarıdaki resmi askerken çekilmiş olup tarihi 1930'ların sonlarına doğrudur. Nazım AKBABA 1931 yılında Kuyucuk köyünde doğdu ve yukarıdaki ona ait resim tam tamına 1964 yılına aittir............(Resmi 30 Mayıs 2009 Cumartesi akşamı asistanımla kendisini ziyaret ettiğimiz Nazım AKBABA'dan aldık.  editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi: Aslı siyah beyaz olan resimde Abdullah AKBABA görülmektedir. 1917 doğumlu olan Abdullah AKBABA Adıgüzel ve Emine çiftinin oğludur. Resim 1930'larda çekilmiştir. ............(Resmi 30 Mayıs 2009 Cumartesi akşamı asistanımla kendisini ziyaret ettiğimiz Nazım AKBABA'dan aldık.  editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi: 1930'larda çekilen resimde Demircioğullarından Hacı Koca Hasan DEMİR (Soldaki) ve arkadaşı askerde görülüyor. Koca, Hasan'ın lakabı olmaktadır zira ırsi olarak genç yaşta saçlarının ağarması nedeniyle ona yaşlı manasında etrafındakiler Koca lakabı takmıştı. Koca Azeri lehcesinde "Yaşlı" manasını taşır. (Resmi babamın günlüğünün arasında buldum...editör. Muhammed BULUT)

         Hacı Koca Hasan DEMİR ve arkadaşının yer aldığı resmin arkasındaki notlar: en alttaki  Miktat yazan yazının solunda KUYUCUKLU KOCA diye yazıyor üstteki yazıyı tam çözemedim............(editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi: 1970'lerin sonu yada 1980'lerin başında çekilen resimde Zekerelerden Hacı Abdurrahman ÇİFTÇİ ve eşi Salatın ÇİFTÇİ görülmekte. (Resmi 05 Nisan 2009 Pazar günü Erdoğan TÜKENMEZ  verdi... editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi : 1970'lerin sonlarında çekilen resimde Dadaş lakaplı Hacı Mustafa TÜKENMEZ görülmekte. (Resmi 05 Nisan 2009 Pazar günü Erdoğan TÜKENMEZ  verdi... editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi : 1970'lerin sonlarında çekilen fotoğrafta Hacı Dadaş Mustafa TÜKENMEZ'in eşi Güleser TÜKENMEZ görülmekte. (Resmi 05 Nisan 2009 Pazar günü Erdoğan TÜKENMEZ  verdi... editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen fotoğrafta soldan sağa ayaktakiler Güleser TÜKENMEZ, eşi Hacı Mustafa TÜKENMEZ, oğlu Selman TÜKENMEZ, oturanlar Erdoğan TÜKENMEZ (ilkokul önlüklü) hemen onun önünde amcası oğlu Atıf TÜKENMEZ, Seringül TÜKENMEZ (Başörtülü) ve Mürvet TÜKENMEZ. (Resmi 05 Nisan 2009 Pazar günü Erdoğan TÜKENMEZ  verdi... editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde soldan sağa Ergül TÜKENMEZ, Piruze (Firuze) TÜKENMEZ ve Erdoğan TÜKENMEZ görülmekte. (Resmi 05 Nisan 2009 Pazar günü Erdoğan TÜKENMEZ  verdi... editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde soldan sağa Erdoğan TÜKENMEZ, Atalay TÜKENMEZ ve abisi Atıf TÜKENMEZ görülmekte.  (Resmi 05 Nisan 2009 Pazar günü Erdoğan TÜKENMEZ  verdi... editör Muhammed BULUT)

Resmin Hikayesi : Resimde askerlik görevini yerine getirdiği zaman Erdoğan TÜKENMEZ . (Resmi 05 Nisan 2009 Pazar günü Erdoğan TÜKENMEZ  verdi... editör Muhammed BULUT)

 

 

 Resmin Hikayesi: 1964 yılında çekilen resimde Yurdagül TÜKENMEZ (Ergün) görülmekte. Yurdagül 1942 yılında Kuyucuk köyünde dünyaya geldi. Annesi Arpaçay Kuzgunlu köyünden Nergiz, babası ise Zekerelerden Penah ERGÜN'dür. Yurdagül evlilik çağına geldiğinde Dadaşlar'dan Bekir Tükenmez ile evlendi ve Almanyaya yerleştiler. Hacı Bekir TÜKENMEZ'in emekliliği sonrası İstanbul Sefaköy'e yerleştiler. Atıf, Atalay ve Naile adlı çocukları oldu. Yurdagül 31 Mart 2009 Salı günü ise hakka yürüdü......(resmi bana 02 Nisan 2009 Perşembe günü taziye için kendisine gittiğimde Hacı Bekir TÜKENMEZ verdi...editör Muhammed BULUT)

 Not: Resim Almanyada çekilmiş ve arkasında şöyle bir yazı var; Foto-Kieper 454 Lengerich Bahnhoftstr. 32. Tel. 2241 Repro-Nr.: 3892

Resmin Hikayesi: 1978 senesinde çekilen resimde Veyislerden Yakup PASTUTMAZ askerken görülüyor. Yakup PASTUTMAZ askerliğinin acemi birliğini Manisa KIRKAĞAÇ, usta birliğini ise Batman 1. Komando alayı 2. bölükte yaptı. Resmi 22 Mart 2009 Pazar günü kendisi bana verdi.....editör M. Vedat BULUT

 

Resmin Hikayesi:  Resim muhtemelen 1940'ların sonlarında çekilmiş olup soldan sağa Beyaz AKTAŞ, eşi İsmail AKTAŞ, oğulları Kara AKTAŞ, arkadakiler soldan sağa bir dönem köyümüzde muhtarlık yapan ve Beyaz Aktaş ve İsmail Aktaş'ın diğer oğlu Hüseyin AKTAŞ ve kızları Navat AKTAŞ (Topkaya)......Resmi iki yıl önce Hüseyin AKTAŞ'ın kızı aynı zamanda amcamın hanımı Makbule BULUT (Aktaş) bana vermişti.....editör M. Vedat BULUT

Resmin Hikayesi: 1980'lerin başında çekilen resimdekiler oturanlar soldan sağa Tuncay AKBABA, Hediye BULUT onun oğlu Erdal BULUT (doğ. 1961 öl. 2002)  ve ayaktaki ise Hediye BULUT'un büyük oğlu Salahattin BULUT.....Resmi 09 Şubat 2008 Pazartesi günü Almanya'dan Tuncay AKBABA'nın kızı Neslihan AKBABA gönderdi.....Editör M. Vedat BULUT

Resmin hikayesi: Muhtemelen 1990'larda çekilmiş resimdekiler soldan sağa Erdal BULUT, Adil ÇİFTÇİ ve Tuncay AKBABA .....Resmi 09 Şubat 2008 Pazartesi günü Almanya'dan Tuncay AKBABA'nın kızı Neslihan AKBABA gönderdi.....Editör M. Vedat BULUT

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimdeki Behzat ÇİFTÇİ görülmekte...Resmi 09 Şubat 2008 Pazartesi günü Almanya'dan Tuncay AKBABA'nın kızı Neslihan AKBABA gönderdi.....Editör M. Vedat BULUT

Resmin Hikayesi: 1970'lerin sonunda çekilen resimde Tuncay AKBABA ve Erdal BULUT görülmekte...Resmi 09 Şubat 2008 Pazartesi günü Almanya'dan Tuncay AKBABA'nın kızı Neslihan AKBABA gönderdi.....Editör M. Vedat BULUT

Resmin hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde soldan sağa Muammer ÇİFTÇİ ve Tuncay AKBABA görülüyor.....Resmi 09 Şubat 2008 Pazartesi günü Almanya'dan Tuncay AKBABA'nın kızı Neslihan AKBABA gönderdi.....Editör M. Vedat BULUT

Resmin Hikayesi: Soldan sağa Tuncay AKBABA, İlhan DEMİR ve Erdal BULUT gözükmekte ve muhtemelen 1990'larda çekilmiş olmalı...Resmi 09 Şubat 2008 Pazartesi günü Almanya'dan Tuncay AKBABA'nın kızı Neslihan AKBABA gönderdi.....Editör M. Vedat BULUT

Resmin hikayesi: 1982 yılında köye elektrik geldiğinde çekilen resimde köyde düzenlenen resmi tören görünüyor. Protokolda oturan devlet erkanının yanı başında oturan yaşlı, sakallı asalı İsrafil AYDIN adlı köylümüz, solda ise fötr şapkalı Eğitmen Muhtar BULUT kucağında ise torunu Barış yer almakta.....Resmi Metin AKYOL dernek yönetimine vermiş daha sonra resmi alıp büyütüp dernek merkezime asılırken aslını kendisine iade ettik.....editör M. Vedat BULUT

 

Resmin Hikâyesi: 1980'lerin başlarında çekilen fotoğrafda köyümüz gençleriyle başka bir köyden gelen gençlerin futbol karşılaşması sonrası görülüyor. Resmi 02 Şubat 2009 Pazartesi günü köyümüz ortaokulunda yıllarca görev yapan öğretmenlerimizden Seyyit Mehmet ÜNSAL gönderdi....editör M. Vedat BULUT

Resmin Hikâyesi: 1980'lerin başlarında çekilen fotoğrafda köyümüz gençleriyle başka bir köyden gelen gençlerin futbol karşılaşması sonrası görülüyor. Resmi 02 Şubat 2009 Pazartesi günü köyümüz ortaokulunda yıllarca görev yapan öğretmenlerimizden Seyyit Mehmet ÜNSAL gönderdi....editör M. Vedat BULUT

 

Resmin Hikâyesi: 1980'lerde köyümüzün gençlerinden oluşan futbol takımı ve köylülerimizin birlikte çektirdiği resmi 01 Şubat 2009 Pazar günü asistanım Resul TÜRKOĞLU ile ziyaretimiz sırasında aldım...Editör....

Resmin Hikâyesi: Resim takriben 1930'ların sonu 1940'ların başında çekilmiş olup, resimdeki İdris GÖKTAŞ'tır. İdris 1912 senesinde Bugün Ermenis'tan sınırı içinde kalan Goncalı köyünde dünyaya geldi. 1921 senesinde büyük göçte Kuyucuk köyüne ailesiyle gelip yerleşti. İlk evliliğini Çeşminaz adlı bir hanımla yaptı ve bu evliliğinden Muhlis, Enver, Asım adlı çocukları dünyaya gelirken hanımının vefatı sonrası Tomarlı köyünden Şirin adlı bir hanımla ikinci evliliğini yaptı bu evlilikten ise Asya, Rasim dünyaya geldi.  1970 senesinde Kuyucuk köyünde vefat etti.....(Resmi 01 Şubat 2009 Pazar günü İdris GÖKTAŞ'ın oğlu Rasim GÖKTAŞ'ı ziyaretinde ondan aldık....Muhammed BULUT)

Bu yazı yukarıdaki İdris GÖKTAŞ'ın asker olarak çektirdiği resmin arkasında kendi el yazısıyla yazdığı bir metindir. Metinde şu yazılı EĞER FELEK BENİ MAFEDERSE RESMİMİ SİZ YADİGAR OLARAK SAKLAYINIZ İDRİS KÖKTAŞ, ELİ ÇIKAN KARAHANLI MEHMETTİR...........(Resmi 01 Şubat 2009 Pazar günü İdris GÖKTAŞ'ın oğlu Rasim GÖKTAŞ'ı ziyaretinde ondan aldık....Muhammed BULUT)

Resmin Hikâyesi: Soldan sağa İdris GÖKTAŞ ve abisi Hacı Ali GÖKTAŞ. Hacı Ali, köyümüzde bir dönem muhtarlık yapan Mehmet GÖKTAŞ'ın babası olmaktadır.......(Resmi 01 Şubat 2009 Pazar günü İdris GÖKTAŞ'ın oğlu Rasim GÖKTAŞ'ı ziyaretinde ondan aldık....Muhammed BULUT)

Resmin Hikâyesi: Resmin kaç tarihinde çekildiği bilinmemektedir ancak muhtemelen 1940'li yılların sonlarına doğru çekilmiş olmalı ve resimdeki İdris GÖKTAŞ'ın ilk hanımı Çeşminaz GÖKTAŞ'tır. Çeşminaz Farsça kökenli bir isim olup “Nazlı Göz” manasına gelir..........(Resmi 01 Şubat 2009 Pazar günü İdris GÖKTAŞ'ın oğlu Rasim GÖKTAŞ'ı ziyaretinde ondan aldık....Muhammed BULUT)

Resmin hikayesi: 1970'lerde asker Rasim GÖKTAŞ. (Halen Sefaköyde yaşamaktadır)....Resim Asım GÖKTAŞ'ın evindeki albümündendir............Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi:1990'ların başında çekilen resimde soldan sağa Lilpar GÖKTAŞ,Özgül ERGÜN kucağındaki kız çocuğu Duygu ERGÜN,  Ayfer ERGÜN, Müjde TÜRKOĞLU (Lilpar GÖKTAŞ'IN kızı)............Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

Resmin hikayesi: 1977 yılında çekilen resimdekiler soldan sağa Özgül ERGÜN, kardeşi Metin ERGÜN ve kız kardeşi Tazegül (Ergün) YILDIZ............Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

Resmin hikayesi: 1990 senesinde çekilen resimde Zeki GÖKTAŞ askerde görülüyor ............Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

 

 

 

 

 

Resmin hikayesi:1970 lerde çekilen resimde Asim GÖKTAŞ görülüyorHazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi: 1990 larda çekilen resimde Müjde GÖKTAŞ ve babası Asim GÖKTAŞ görülüyor.....Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

 

Resmin hikayesi: 1990 larda çekilen resimde soldan sağa Müjde (Göktaş) TÜRKOĞLU, Şükran GÖKTAŞ, Sevgi GÖKTAŞ, Türkan GÖKTAŞ ve Asim GÖKTAŞ.....Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

Resmin hikayesi: 1990 larda çekilen resimde soldan sağa ayaktakiler Müjde (Göktaş) TÜRKOĞLU, Asim GÖKTAŞ, oturanlar soldan sağa Adem GÖKTAŞ, Fatih GÖKTAŞ, Suat GÖKTAŞ.....Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmin Hikâyesi: 1970'lerin başında Kuyucuk'ta  yaşayan o zamanki bir kaç gencin resmi. Sol başta ayakta duran Şahmehmet (Şemmet) ÜLKER ( 60'ı aşkın yaşıyla halen köyde ikamet etmektedir ve hemen onun önünde çömelmiş olan beyaz gömlekli İlhan AKYOL (doğ. 1951 ve halen İstanbul Sefaköyde ikamet etmektedir)...Resim kendi albümümden seçmedir....editör Muhammed BULUT

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde önde oturan iki kişiden solda oturan Hamza AKYOL, yanındaki koyu takım elbiseli Halit YILDIRIM, kareli ceketli Süleyman Akyol onun yanında oturan ve elini alnına dayamış olan Aydın GÖKTAŞ, onun solunda yer alan Mecit AKYOL, hemen onun sağında oturan Nevzat BULUT, İbrahim AKYOL ve Mehmet AKBULAK...Resmi kendi koleksiyonumda buldum koydum....M. Vedat BULUT

Resmin Hikayesi: 1960'ların sonunda çekilen resimde soldan sağa Turgut BULUT (doğ. 1940 halen Ereğlide ikamet etmektedir, Şükür DEMİR (doğ. 1943 halen Kdz. Ereğli'de ikamet etmektedir) ve ayakta duran ise Mansırrılardan Hasan AYDIN görülmekte....Resmi 10 Ocak 2009 Cumartesi günü Ereğli seyahatimizde Turgut BULUT'un arşivinden seçip koyduk....editör M. V. BULUT

Resmin Hikayesi: Bir grup köylümüzün ya yaylada yada bir piknik gezisinde çekilmiş fotoğraf 1970'lere ait olabilir.

Resmin Hikayesi: 1970'lerin ortalarında çekilen resimde soldan sağa Mevlüt ŞİMŞEK (Çizgili kazaklı), hemen arkasında Ekrem BULUT, ceketli olan Behzat ÇİFTÇİ ve en sağda iki eli belinde olan ise Necati ŞİMŞEK...Resmi 10 Ocak 2009 Cumartesi günü Ereğli seyahatimizde Turgut BULUT'un arşivinden seçip koyduk....editör M. V. BULUT

 

Resmin Hikayesi: 1980'lerde çekilen resimde Hüseyin KAPLAN ve annesi Mehriban KAPLAN görülmekte. Resmi 11 Ocak 2009 Pazar günü Sabri KAPLAN bize verdi....editör M. V.BULUT

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen fotoğrafta Mehmet KAPLAN ve eşi Mehriban KAPLAN görülmekte...Resmi bana oğulları Sabri KAPLAN mail yoluyla yolladı.....editör M. Vedat BULUT

Resmih Hikayesi: 1970'lerde çekilen fotoğrafta soldan sağa Köroğlu DEMİR, soldan üçüncü oğlu Sümmani DEMİR, hanımı Bağdat DEMİR (Bulut) ve en büyük oğlu Sürmeli DEMİR.....Resmi 10 Ocak 2009 Cumartesi günü Ereğli seyahatimizde Turgut BULUT'un arşivinden seçip koyduk....editör M. V. BULUT

Resmin Hikayesi: 1980'lerde çekilen resimde soldan sağa Hangül DEMİR torunu Yurda ve nişanlısı Muhyittin, Neriman DEMİR ve Aynur KARABULAK görülmekte......Resmi kendisini ziyaret ettiğimiz Sürmeli DEMİR albümünden verdi....Editör M. Vedat BULUT

 

Resmin Hikayesi: Hasta yatağında Hüseyin DEMİR'i ziyarete gelenler, fesli olan Hasan DEMİR, yanında Sürmeli DEMİR siyah ceketli Mahmut KOÇAK, Tavat DEMİR, yere çömelmiş oturan Hüseyin DEMİR'in kızkardeşi Gülşan ve en önde görünen merhumun oğlu Katip DEMİR...Çocuk ise Hüseyin DEMİR'in oğlu Latif DEMİR olmakta ve Resim 1985 senesinde çekilmiş.....Resmi kendisini ziyaret ettiğimiz Sürmeli DEMİR albümünden verdi....Editör M. Vedat BULUT

 

 

Resmin Hikayesi: 1980'lerde çekilen resimde Sümmani DEMİR eşi Medin  demir ve çocukları Şahin, Mahir ve Ersoy DEMİR görülmekte...Resmi kendisini ziyaret ettiğimiz Sürmeli DEMİR albümünden verdi....Editör M. Vedat BULUT

 

Resmin Hikayesi: 1990'larda çekilen resimde Yurda  DEMİR, amcasının eşi ve aynı zamanda editörümüzün halası olan Bağdat DEMİR ve Yurda DEMİR'in eşi görülmekte...Resmi kendisini ziyaret ettiğimiz Sürmeli DEMİR albümünden verdi....Editör M. Vedat BULUT

 

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen Resimde Sürmeli DEMİR görülmekte...Resmi kendisini ziyaret ettiğimiz Sürmeli DEMİR albümünden verdi....Editör M. Vedat BULUT

 

Resmin Hikayesi: Asker Sürmeli DEMİR (Soldaki)  ve 1975 de çekilen resmi kendisinden aldım.

Resimde görülen Sürmeli DEMİR'in oğlu Haluk DEMİR olup 1980'lerin sonunda resim çekilmiş olmalı...

Resmin Hikayesi: Karagözler'den Şerafettin AKTAŞ ve eşi Mualla AKTAŞ görülmekte...Resmi halam Sonzen KARABAĞ'ı ziyaretim sırasında onlardan aldım.

Resmin hikayesi: 1970'lerin sonunda çekilen resimde soldan sağa Mevlüt KARABAĞ oğlu Latif KARABAĞ ayakta ise eşi Âbıhayat KARABAĞ ve çocukları Nuray KARABAĞ (Gündoğdu) yer almakta. Resmi halam Sonzen KARABAĞ'ı ziyaretim sırasında onlardan aldım.

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde Nihat KARABAĞ (doğ. 1947 ö. 2000)  ve Sonzen KARABAĞ (doğ. 1950) görülmekte....Resmi kendi albümümden seçip koydum...editör M. Vedat BULUT

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde Nihat KARABAĞ ve Hayrettin KOÇER görülmekte...Resmi halam Sonzen KARABAĞ'ı ziyaretim sırasında onlardan aldım.

Resmin Hikayesi: 1970'lerde Almanyada çekilen resimde İsrafil AYDIN'ın oğlu Mehmet AYDIN görülmekte...Resmi 10 Ocak 2009 Cumartesi günü Ereğli seyahatimizde Turgut BULUT'un arşivinden seçip koyduk....editör M. V. BULUT

Resmin Hikayesi: 1960'larda çekilen resimde Namaz BULUT'un eşi Hediye BULUT görülmekte....

Resmin Hikayesi: 18 Mayıs 1968 tarihli resimde 18'li yaşlarda Selahattin BULUT görülmekte. Bu resmi 01 Şubat 2009 Pazar günü derneği ziyaretimiz sırasında kendisi verdi.

Resmin Hikayesi: 1971 senesinde çekilen resim Selahattin BULUT' a aittir. Bu resmi 01 Şubat 2009 Pazar günü derneği ziyaretimiz sırasında kendisi verdi.

Resmin Hikayesi: 1979 senesine ait olan resimde merhum Erdal BULUT görülmekte. Erdal BULUT 1961 senesinde Kuyucuk köyünde doğdu ve 2001 senesinde İstanbul Halkalı'da hayatını kaybetti. Bu resmi 01 Şubat 2009 Pazar günü derneği ziyaretimiz sırasında kendisi verdi.

Resmin Hikayesi: Resim 1940'larda çekilmiş olup, Hacıöğünden İskender ŞİMŞEK'e aittir. İskender ŞİMŞEK 1900 senesinde bugün Ermenistan sınırı içinde kalan Goncalı köyünde dünyaya geldi ve 1921 senesinde ailesiyle Türkiye'ye göçetti ve Zekerelerden İmdat'ın kızı Hatice ile evlendi. Devlet Demir yollarında iş başı yapması üzerine ailesinin bir kısmını Kars'a taşıdı ve 1970 senesinde Kuyucuk köyünde vefat etti. İskender ŞİMŞEK editörümüzün annesinin babası olmaktadır...

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde Zekerelerden İmdat'ın kızı ve İskender ŞİMŞEK'in hanımı Hatice ŞİMŞEK görülmekte...Resmi Oruç ÇİFTÇİ'ye ait albümden bulmuştum..M. V. Bulut

 

Resmin Hikayesi: 1970'lerin ortalarında çekilen resimde kısa kollu genç Necati ŞİMŞEK, çizgili kazaklı Mevlüt ŞİMŞEK ve inek sağan ise Hatice ŞİMŞEK'tir...Resmi Oruç ÇİFTÇİ'ye ait albümden bulmuştum..M. V. Bulut

Resmin Hikayesi: 1940'ların sonunda çekilen resimde İskender ŞİMŞEK'in kızı Nebahat ŞİMŞEK (Demir) görülmekte. Nebahat 1933 senesinde Kuyucuk köyünde dünyaya geldi ve evlilik çağına geldiğinde Demircioğlu sülalesinden Mehmet DEMİR ile evlendi...Daha sonra Ankaraya yerleştiler ve 1992 senesinde Ankara'da hayatını kaybetti...Resmi Oruç ÇİFTÇİ'ye ait albümden bulmuştum..M. V. Bulut

Resmin Hikayesi: 1960'larda çekilen resimde Hacıöğünden İskender ŞİMŞEK'in oğlu Atilla ŞİMŞEK (doğ. 1938 ve halen Almanyada ikamet etmektedir...Resmi Oruç ÇİFTÇİ'ye ait albümden bulmuştum..M. V. Bulut

Resmin Hikayesi: 1950'lerin başında çekilen resimde aynı zamanda editörümüzün annesi Türkan BULUT (doğ. 1943 halen İstanbul İkitellide oturmakta) görülmekte...

 

Resmin hikayesi: 1950'liren sonu 1960'ların başında çekilen resimde soldan sağa Esmer ŞİMŞEK ve Türkan ŞİMŞEK hemen onların ortasında ise amcalarının oğlu Osman ŞİMŞEK görülmekte...

Resmin Hikayesi: 1970'lerin başında çekilen resimde Türkan BULUT ve çocukları M. Vedat BULUT (editörümüz), Seringül BULUT (Ekinci) (doğ. 1965 ve halen Hollanda Eindhovende ikamet etmekte ve Bülent BULUT (annesinin kucağında olan) görülmekte...

Resmin Hikayesi: 1980'lerde çekilen resimde Türkan BULUT (Şimşek) görülmekte...

Resmin Hikayesi: 1971 senesinde  Keloğlan denilen yatır yerinde yapılan piknikte çekilen resimde Türkan BULUT (Şimşek) görülmekte...

 

Resmin Hikayesi: 1984 senesinde çekilen resimde soldan sağa Seringül BULUT, Kıyafet BULUT, Türkan BULUT ve Semra BULUT, elinde kitap olan ise editörümüz M. V. BULUT

Resmin Hikayesi: 1987 senesinde Kdz. Ereğli'de bir düğünde çekilen resimde soldan sağa Makbule BULUT, Nevzat BULUT, eşi Türkan BULUT ve İnci BULUT

 

Resmin hikayesi:1976 Kars Merkez Ortaokulu'nda okuyan Taner BULUT görülmektedir....resmi 11 Mart 2009 Çarşamba günü Taner BULUT editörümüze vermiştir.... düzenleyen:Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi:1984 senesinde asker olan Taner BULUT.......resmi 11 Mart 2009 Çarşamba günü Taner BULUT editörümüze vermiştir.... düzenleyen:Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi:1976 senesinde çekilen resimde soldan sağa Cihangir BULUT ve kardeşi Taner BULUT görülmekte......resmi 11 Mart 2009 Çarşamba günü Taner BULUT editörümüze vermiştir.... düzenleyen:Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi:1976 senesinde çekilen resimde İstanbul Vefa Lisesinde okuyan Taner BULUT ve Dündar BULUT görülmekte......resmi 11 Mart 2009 Çarşamba günü Taner BULUT editörümüze vermiştir.... düzenleyen:Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi:1979 senesinde çekilen resimde soldan sağa Çetin ÖZTÜRK ve Dündar BULUT görülmekte......resmi 11 Mart 2009 Çarşamba günü Taner BULUT editörümüze vermiştir.... düzenleyen:Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi:1979 senesinde Sefaköy Lisesi önünde çekilen resimde soldan sağa Gürsel AKBABA ve Taner BULUT görülmekte......resmi 11 Mart 2009 Çarşamba günü Taner BULUT editörümüze vermiştir.... düzenleyen:Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi:1978 senesinde çekilen resimde soldan sağa Mehmet BALCI, bir arkadaşları, Taner BULUT ve  Ayhan YILDIRIM(oturan)......resmi 11 Mart 2009 Çarşamba günü Taner BULUT editörümüze vermiştir.... düzenleyen:Resul TÜRKOĞLU

 

 

Resmin Hikayesi: 1962 yılında çekilen resimde soldan sağa Mehmet BULUT, abisi Nevzat BULUT ve o sıralar Kars Alparslan lisesinde okuyan Oruç BALCI, hemen arkalarında ayakta duran kız ise Mehmet'le Nevzat Bulut'un kızkardeşleri Sonzen BULUT (Karabağ)..Resim 1962 yılının Temmuz ayında çekilmiş olup Nevzat BULUT o sıra Almanya'dan izne gelmiş ve yaylada bulunan annesi Ağca ve kızkardeşi Sonzeni görmeye gelmiştir....Resmi önce Oruç BALCI Mehmet BULUT'a oda bana iletti.........editör M. Vedat BULUT.

Resmin hikayesi:1960 lar da cekilen resimde Almanya'da Nevzat BULUT görülmekte...(resmi 01 Mart 2009 pazar günü Mehmet BULUTeditörümüz Muhammed BULUT'a  verdi.. ) düzenleyen Resul TÜRKOĞLU)

Resmin hikayesi:1966'da çekilen resimde soldan sağa Tuncay KOÇER, Mehmet BULUT, Cihangir BULUT ve Çetin BULUT (çocuk olan) görülmekte.......(resmi 01 Mart 2009 pazar günü Mehmet BULUTeditörümüz Muhammed BULUT'a  verdi.. ) düzenleyen Resul TÜRKOĞLU)

Resmin hikayesi:1974'te ziyarette (Keloğlan) çekildi.....(resmi 01 Mart 2009 pazar günü Mehmet BULUTeditörümüz Muhammed BULUT'a  verdi.. ) düzenleyen Resul TÜRKOĞLU)

Resmin hikayesi:1980'lerde çekilen resimde soldan sağa İnci, Makbule, Şefika ve Kenan BULUT görülmekte önden gelen çocuk ise Kıvanç BULUT.....(resmi 01 Mart 2009 pazar günü Mehmet BULUTeditörümüz Muhammed BULUT'a  verdi.. ) düzenleyen Resul TÜRKOĞLU)

Resmin hikayesi:1970'te DEMİRCİLERDEN, Yaşar DEMİR görülmektedir.....(resmi 01 Mart 2009 pazar günü Mehmet BULUTeditörümüz Muhammed BULUT'a  verdi.. ) düzenleyen Resul TÜRKOĞLU)

 

Resmin hikayesi:1966'da çekilen resimde görülen DEMİRCİLERDEN,(köyümüzün gururlarından  Doktor Yusuf DEMİR' dir......(resmi 01 Mart 2009 pazar günü Mehmet BULUTeditörümüz Muhammed BULUT'a  verdi.. ) düzenleyen Resul TÜRKOĞLU)

Resmin hikayesi:1979'da çekilen fotoğrafta Mehmet BULUT görülmektedir......(resmi 01 Mart 2009 pazar günü Mehmet BULUTeditörümüz Muhammed BULUT'a  verdi.. ) düzenleyen Resul TÜRKOĞLU)

Resmin hikayesi:1980'de çekilen fotoğrafa sağdan sola Yaşar BALCI, Orhan AKYOL, Mehmet BULUT ve Cihangir BULUT görülmektedir..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmin hikayesi: 1979 senesinde  çekilen resimde görünen (Nureddin ERGÜN' ün) eşi  Dilber ERGÜN görünüyor....Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi: 1980 lerde cekilen resimde görülen Fatma (Amma) ERGÜN görülüyor....Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi:1980 lerde çekilen resimde görülen Metin ERGÜN'dür

Resmin hikayesi: 1990 larda çekilen resimde görülen soldan sağa Nigar ERGÜN,kızı Tuba ERGÜN ve Serpil ERGÜN'dür.

Resmin hikayesi: 1960'ların ortasında çekilen resimde görünen Asker olan Şashin ERGÜN görülüyor.....Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin hikayesi: Üsttek Şahin ERGÜN'ün resminin arkası ve şöyle yazıyor:

                    

Cismim Uzaktır

hayalim yakın

Resmime bakınca ağlama sakın

Bu cansız hayalime

dikkatle bakın

kıymetim yoksa ateşe atın

                Bu cansız hayalim yeğenim Metine hatıra olsun bol selamlar büyüklerin ellerinden öperim Son

Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

 Resmin Hikayesi: Muhtemelen 1960'ların sonunda çekilen resimde soldan sağa Ayşe KOÇER (Ergün), kızı Müşginaz'dan olma torunu ve oğlu Teyman KOÇER görülmekte..... Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin arkasında ise şöyle yazıyor: Bayan Ablam Kızbez, soldan sağa Bacın Ayşa, ortamızdaki Müşkinazın kızı, sağdaki Teymen Koçer...Selam eder ellerinden öperim....Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

Resmin Hikayesi: 1970'lerin sonlarında çekilen Resimde soldan sağa Ramazan ÇİFTÇİ ve Behzat ÇİFTÇİ görünmektedir. Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen fotoğrafta yeni evli Cemal YILDIZ ve eşi Tazegül YILDIZ (Ergün) görülmektedir...Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1970'lerin sonlarında çekilen fotoğrafta soldan sağa Hacı Abdurrahman ÇİFTÇİ, Hacı Süleyman ÇİFTÇİ ve Şahbender ŞİMŞEK görülüyor...Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: Meydan Çiftçi ve subay olan bir arkadaşı ve resim 1960'ların sonlarında çekilmiş olmalı...Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde asker olan Hakkı ÇİFTÇİ görülmekte..Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1970'ler çekilen resimde Haydar ÇİFTÇİ ve eşi Çiçek ÇİFTÇİ görülmekte...Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

Resmin Hikayesi: 06.07.1968 senesinde çekilen resimdeki İhsan ERGÜN'dür.

 İhsan ERGÜN'e ait resmin arkası....Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde görülen yaşlı hanım Leyli ÇİFTÇİ'dir....Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde Hakkı ÇİFTÇİ ve Leyli ÇİFTÇİ görülmekte..Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1960'ların sonunda çekilen resimde Maksut KOÇER ve Saim YILDIZ görülüyor.

Resmin arkasında ise şöyle yazıyor, KIYMETLİ KARDEŞİM SAYİM EFENDİYE SELAM EDERİM GÖZLERİNDEN ÖPERİM BUNU YAZAN KARDEŞİN MAKSUT TARAFINDAN BU SANA HATIRA OLSUN BENİ HATIRLARSIN MAKSUT KOÇER...Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1960'larda çekilen resimde asker Meydan ÇİFTÇİ görülmekte...Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1960'ların sonlarında çekilen resimde soldan sağa Meydan ÇİFTÇİ, Mehmet TÜKENMEZ, Nevruz ÇİFTÇİ, Hikmet TÜKENMEZ.....Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Meydan ÇİFTÇİ ve arkadaşlarına ait resmin arkası...Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde Sûzianber ÇİFTÇİ (Ergün) ve eşi Meydan ÇİFTÇİ görülmekte.

Resmin Hikayesi: Almanyada çekilen fotoğrafta Müslüm (Cacı) ŞİMŞEK -ortadaki- ve elinde sigara olan ise Necmettin (Möppeli) ERGÜN görülmekte..Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1960'ların sonlarında çekilen resimde soldan sağa Ramazan ÇİFTÇİ ve amcasıoğlu Doğan (Cevat) ÇİFTÇİ görülmekte....Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1960'ların sonlarında çekilen resimde soldan sağa Şahin ERGÜN ve ve Turan ÇİFTÇİ görülmekte...Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde Turan ÇİFTÇİ hanımı Adile ÇİFTÇİ ve çocukları görülmekte. Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 Turan Çiftçi ve ailesine ait resmin arkası...

Resmin Hikayesi; 2 Nisan 1969 senesinde çekilen resimde Turan ÇİFTÇİ görülmekte. Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 3 Mayıs 1969 tarihinde çekilen resimde Saim YILDIZ, Selahattin BULUT (elinde gül olan ve çizgili gömlekli) ve ayakta duran İslam DEMİR

 

 Resmin Hikayesi:  04 Ağustos 1969 tarihinde çekilen resimde Selahattin YILDIZ görülmekte...Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

Resmin Hikayesi: 1970'lerde çekilen resimde Meydan Çiftçi, asker olan Hakkı ÇİFTÇİ ve bir arkadaşları görülmekte. .Resmi 01 Şubat 2009 pazar günü Sûzianber (Yumru) ÇİFTÇİ'den aldık......Hazırlayan: ast. Resul TÜRKOĞLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmin Hikayesi : Resimde askerlik görevini yerine getirdiği zaman Erdoğan TÜKENMEZ . (Resmi 05 Nisan 2009 Pazar günü Erdoğan TÜKENMEZ  verdi... editör Muhammed BULUT)

Toplam 867492 kez ziyaret edilmiştir. .

SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR İZİNSİZ SİTEDEN HİÇBİR YAZI ALINAMAZ VE RESİM KOPYALANAMAZ.

 

Web Tasarım Yapılır  
İletişim: 0554 969 8284 
Aydın Mustafa